Stenprojektet ”Sibbhult - ett nav i stenhjulet”
EU-flagga Välkommen till hemsidan www.stenhistoria.nu.
Du har kommit till en webbsida, som är en del i ett större projekt kallat ”Sibbhult - ett nav i stenhjulet”. Sten och stenindustri har varit och är fortfarande en viktig del för Göinges befolkning. I viss mån har utvecklingen ändrat kurs såtillvida, att sysselsättningen med att bryta sten har reducerats och ersatts med förädling av stenprodukter.
Det samlade projektet ”Sibbhult – ett nav i stenhjulet” genomförs efter en idé av Karl-Axel Hill och Gunvald Karlsson, vilken resulterat i en satsning om några miljoner. Medel har erhållits från Länsstyrelsen i Skåne lån, Landsbygdsprogrammet, Jordbruksverket samt Stenindustriförbundet. Målen är att sätta orten Sibbhult i Östra Göinge kommun och dess stenindustri på kartan.

Detta skall ske genom sex olika satsningar, nämligen
1 Stenmuseum i form av en tågvagn (stenen transporterades tidigare med tåg)
2 Gravstensutställning på kyrkogården i Sibbhult
3 Sittmöbler av sten på Göinge utbildningscenter i Sibbhult med sitt stenkompetenscenter
4 Stenslinga i Sibbhult delvis med stenkonst från Breanäs
5 Göingeboden som marknadsföringscentrum för stenprojektet
6 Digitalt museum om stenhistoria i Göinge (Göinge hembygdsförening med säte i Broby skapar denna hemsida med text och bilder). Hemsidan kommer succesivt att uppdateras allt eftersom nytt material kommer fram

Man har vidtagit vissa åtgärder i Sibbhult med anledning av ovanstående projekt. Således har den gamla stenbron över Sibbhultsån genomgått en pietetsfull restaurering. Utemuseet är invigt och projektet är till stora delar genomfört i initieringsfasen.

Projektägare K-A Hill (Näringslivschef) och projektledare: Nils-Henrik Johnsson
Medverkande i projektet:Stenindustriförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet, Regionmuseet i Kristianstad, Göinge utbildningscenter samt Göinge hembygdsförening
EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login
Courturier large range, aimed directly at a whole new series of watches Tag heuer replica uk men's watch is a watch this year's market. I have a huge selection of sports configuration and dial type, start looking for a new Tag heuer male form Courturier Konotabi, in a good position in this range. Tag heuer replica sale has become stronger than among men watch series, but it is a gradual tag heuer replica watches Swiss watch brand really, they increase the Valjoux movement, increasing the number of the automatic watch movement Tag heuer Courturier range, I see this it Longines has been found in a traditional tag heuer replica sale. I found that the main areas of the automatic movement tag heuer replica uk watch series automatic movement of automatic detection, but its entry-level nearly twice the price it paid the price automatically Courturier, but the error rate is less than their replica tag heuer watches feature of this watch is that it is a penny quality and real quality of a cargo of. But, in truth, it is popular this year, these watches are Christmas gifts, they are sure. Praised the legendary actor, this automatic chronograph, remembered watchmaking history of the revolution of our almost. By racing spirit and legend of the movie affected the logo retro Monaco limited edition tag heuer replica sale, three colors, face, of Monaco to the 6 o'clock position, blue alligator strap is creative another classic Collection of buttons buckle sports stitching and beige, watches tAG Heuer to fate.