Stenbearbetning

Sten till annan nytta


Stenkrossning i stor skala på torget i Broby på 1920-talet. Den drivs med en lokomobil, vilken drev med ånga.
Fotot är hämtat ur Göinge hembygdsförenings arkiv.

Stenkrossning med en stenkross från Broestorps by i Emmislövs socken. Stenkrossen är mer än 100 år gammal, men används fortfarande för stenkrossning till skogsvägear och andra mindre vägar. Fotot är taget av L-Å Lannetoft
Samma stenkross som ovan. Den drivs med med en BM Viktor 1962 års modell. Foto L-Å Lannetoft

EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login