Stenens betydelse för mångfalden

Stenarnas betydelse för den biologiska mångfalden har redan berörts under rubriken ”Stengärdsgårdar”.

Stenar på sjöstränder kan skapa nischer, som medför en ökad biologisk mångfald.

Däremot har sällan vattenhålen efter omfattande stenbrytning någon större betydelse för levande organismer. Anledningen till den låga mångfalden är främst den låga temperaturen samt näringsbristen i vattnet. Klippväggarna vid gamla brott kan dock utgöra intressanta miljöer för en del lavar och ormbunkar. Fotot är taget 2010 av R-M Nilsson

Stenar i åar

Stenar i åar har ofta en positiv effekt på växt- och djurlivet. Stenarna skapar dels nischer för levande organismer vattnet som rinner fram och bryts mot stenarna bidrar till en ökad syresättning av vattnet med de positiva effekter det har.
Stenarna i fåran är övervuxna med näckmossa.
Bilden är ett parti av Axeltorpsån i Östra Göinge kommun. Foto S. Jensén 2012
Flyttblock

Här och var hittar man tämligen stora flyttblock i Göinge. Blocket på bilden ligger i Emmislövs socken i Östra Göinge kommun.
Många lavar trivs på blocket yta.
Foto: S. Jensén 2012
Det finns också andra stensamlingar i form av odlingsrösen. Dessa uppstod i samband med uppodling av mark. Ofta placerades mindre stenar ovanpå större och därigenom spara plats på de små åkertegarna. Det kunde bli ganska stora och ganska många ”stenhögar” i odlingslandskapet. Eftersom de förblev förhållandevis orörda med tiden samlades en hel del växt- och djurarter mellan stenblocken. Dessutom kunde lövträd växa upp mellan stenblocken. Flera av dessa lövträd hamlades och de avskurna kvistarna användes som vinterfoder.
Fotot från Emmislövs socken i Östra Göinge kommun är taget av S. Jensén 2012

EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login