Stengärdsgårdarnas historik, status och framtid i ett östgöingst perspektiv.

Människan har sedan flera hundra år hägnat kring sina boningar och marker dels för att markera sina revir och dels för att stänga ute/inne såväl tama som vilda djur. Typen av hägnad har ändrats efter hand i förhållande till tillgång på material, ändrade användningsområden och påbud. Carl von Linné studerade under sin skånska resa 1749 olika hägnader bland annat i Nordskåne. Han fann att stengärdsgårdar var ovanliga. Trähägnen dominerade. Det var först några decennier in på 1800-talet då sten, som byggnadsmaterial, började få genomslag hägnadsmaterial.
Det här arbetet handlar om hägnader i form av stengärden, vilka förekommer rikligt bland annat i Göingebygden. I texten nämns några byar och orter, vilka samtliga är belägna inom Östra Göinge kommun och alla bilder och de flesta exemplen är hämtade från just detta område.


EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login