Stenläggning av gator

På vägar fanns förr långa sträckor belagda med gatsten. Denna gatubeläggning försvann mer eller mindre. I Broby har gatsten på senare tid åter kommit till användning. På bilden mellan Konsum och gästgiveriet i Broby pågår beläggningsarbetet inför Bodagarna 2006. I de flesta byar i Östra Göinge kommun finns gatstenssträngar tvärs över gatorna med avsikt att vara fartdämpare.
Gatsten produceras strax utanför Broby.
Foto: L-Å Lannetoft 2006


Brunnsschakt

Brunnar stensattes före cementringarnas tid. Brunnen på bilden finns på Tjuvön norr om Lönsboda. Den är ca 5 meter djup, så man kan förstå att det har varit ett stort arbete att stensätta. Över brunnen finns ett brunnshus i trä. Vattnet vevas upp i en spann.
Fot: S. Jensén 1009


Valvbro

Många åar och bäckar i Göinge är försedda med en så kallad valvbro. Några av dessa broar, som ofta är uppbyggda av natursten, saknar egentliga räcken längs kanterna. I stället för sidoräcken har ,man försett bron med högställda stenblock. På bilden syns valvbron över Axeltorpsån vid Axeltorp i Hjärsås socken i Östra Göinge kommun. Foto: S. Jensén 2012
Stall med tjocka stenväggar

EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login