Sten i trädgård

Det har under lång tid varit populärt att använda sten som dekoration i trädgården. I Göinge ser man det på många ställen även om t.ex. stenpartier var vanligare längre tillbaka. Att bygga ett stenparti ansågs både roligt och konstnärligt. Ofta utnyttjade man sluttande mark och det hela underlättades av att det fanns berg, som gick i dagen. I vårt stenrika Göinge har byggmaterialet till såväl stenpartier som andra avgränsningar i trädgården varit mycket enkelt att skaffa.
Stenmurar är en annan populär stenkonst i trädgårdar. Dessa stenmurar skiljer sig ofta från andra stenmurar på så sätt, att stenarna är tämligen jämnstora och murarana konar mindre från basen till toppen. Jag upplever dem ibland som mindre varierade och lite ”tråkigare” än de stenmurar, som man finner ute i landskapet. Dagens stenmurar kring trädgårdar fyller utöver den estetiska funktionen också en skyddsfunktion för invasion av vilda grisar. Detta påminner om kyrkomurarnas ursprungliga funktion.
Foto: S. Jensén 2009Småsten kan användas att dekorera triviala blomsterkrukor. Bilden är hämtad från en trädgård i Östra Göinge. Foto: S. Jensén 2012Grillugn helt och hållet uppförd av sten från platsen, nämligen en trädgård i Östra Göinge. Foto: S. Jensén 2012


Sten med uthuggna fördjupningar att sättas att sättas under stupröret för att leda bort regnvatten. Stenen finns numera i Broby hembygdspark. Foto: S. Jensén 2012EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login