ABF Nord-Skåne 1981. Stenindustrins historia i Örkened åren 1890-1980. - ABF Nord-Skåne Hässleholm. ISBN 91-7260-592-2

Arnborg, G. 1980. Stenmur´n, odlarmöda i Västergötland.

Bergren, Uno. 2001. Stengärdesgårdar och stenarbete i Friggatofta. – Göinge Hembygdsförenings årsbok 2001.

Bexell, Katarina & Sven Jensén. 2001. Stengärdsgårdar i Göinge Då och Nu. – Göinge Hembygdsförenings Årsbok 2001.

Emanuelsson, Urban, C. Bergendorff, B. Carlsson, N. Lewan & O. Nordell. 1985. – Det skånska kulturlandskapet. Signums förlag.

Gadd, Carl-Johan. 2000. Den agrara revolutionen 1700-1870. – Band 3 i ”Det svenska jordbrukets historia”. – Natur och kultur / LTs förlag.

Hamilton, Henning. 1995. Arvet. – Skogens hus i Täby. KalmarSund Tryck, Kalmar

Holmberg, Nina 1987. Stenindustrin i Östra Göinge och Axeltorp stenbrott. - Göinge hembygdsförenings årsbok sid. 72-78

Hägghults stenbrott. Hägghults stenbrott och stenindustrin i Örkened. Stencil

Johansson, Sven 1994. Bergets fria söner. ISBN 91-630-2856-5

Linné, Carl von. 1749. Den skånska resan.

Morell, Mats. 2001. Lantbruket i industrisamhället. Band 4 i ”Det svenska jordbruket historia”. – Natur och kultur / LTs förlag.

Möller, Charlotte 2009, 2010. Sten och människ--or. Den halländska gnejsen. – ISBN 978-91-7061-085-1100

Nilson, Peter 1997. Den gamla byn. – Norstedts förlag. Stockholm. ISBN 91-1-300348-8

Nilsson, Yngve 1977. Ubbeboda och samhället 1974-1977.

Norling, Erik 1981. Emsfors stenindustri – en episod i en bygds historia. - Göinge hembygdsförenings årsbok

Norling, Erik 1983. Ormstenen i Glimäkra. .- Göinge hembygdsförenings årsbok

Norling, Erik 1996. Hägnader och stängsel i Göinge. - Göinge hembygdsförenings årsbok

Nyhlén, Åsa, Ida Andersson & Arne Johnsson 2007. Stenminnen. – Grodan förlag

Olsson, Anders. 1999. Hur gammalt är ”stoin-gäret”. – Glimåkra hembygdsförenings Årsbok.

Pedersen, Ellen & Mats Widmark. Del 2 i ”Jordbrukets första femtusen år”. – Band 1 i ”Det svenska jordbrukets historia”. – Natur och kultur / LTs förlag.

EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login