Konst i diabas

S
t
e
n
k
o
n
s
t

i

d
i
a
b
a
s

Axel Olsson, skulptör

Axel olsson var en känd konstnär i nordöstra Skåne. Han bodde större delen av sitt liv i närheten av Arkelstorp, men arbetade bland annat i Göinge som bildhuggare och skulptör.
Axel Olsson har också gjort skulpturer i andra delar av Sverige, såsom utvandrarstatyn i Karlshamn: Utvandrarna.
Axel Olsson arbetade också internationellt och gjorde konstverk bl.a. i USA.
Bilden har lånats av Axel Olssons hustru Ingrid.
A
x
e
l

O
l
s
s
o
n


Transporter av sten för export

Sten på väg till bearbetning och blivande stenkonst. Stenarna på bilden var troligen på väg till Tyskland, men nådde aldrig dit. Platsen är intill den gamla järnvägsstationen i Glimåkra, som numera är riven. Årtalet är 1920-tal. Bild ur Göinge hembygdsförenings arkiv


EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login