Anläggning av stengärdsgårdar idag

Här och var anläggs nya stengärden idag. Nu byggs de emellertid oftast för att vara tilltalande trädgårdsavgränsningar. Sten har blivit ett populärt material igen. Nyanlagda stengärden utmärks gärna av en stor regelbundenhet genom att ungefär lika stora stenar används i hela stengärdet. Ett bra exempel på detta finner man i Emmislöv. Detta vackra nybyggda stengärde med en sammanlagd längd av 200 meter visar att man än idag kan ha glädje av att utnyttja naturligt material. Jag har dock på andra ställen sett att man har fäst stenarna med cement, vilket kan ge ett ganska enformigt utseende, men man kan förstå metodiken. Rundade stenar kan nämligen vara svåra att hålla på plats utan något bindande material.
Intresset för stengärdsgårdar finns faktiskt också idag bland lantbrukarebefolkningen. Bland annat har lantbrukare med flera i Källstorp i Glimåkra socken haft kurser i ”Hur man bygger en stengärdsgård”.

EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login