Framtiden

Självklart kan man inte spara alla stengärdsgårdar bara för att de är historiska dokument. Man kan emellertid önska att stengärdena bevaras i en sådan omfattning att de i framtiden bildar viktiga kanske till och med dominerande inslag i skogsbygden. Därmed kommer den biologiska mångfalden och landskapsbilden att gynnas. Dessutom skulle vi med tillförsikt kunna lämna över detta kulturarv i skogsbygden till kommande generationer.
Vilka förutsättningar har då till exempel Göinge att leva upp till dessa framtidsvisioner? Mycket goda vill jag påstå. Vi kan berätta stengärdsgårdarnas historia för våra barn och vi kan dessutom visa på många vackra exempel. Vad som också är positivt och viktigt är att många stengärdsgårdar underhålls. Man kan dock höja ett varningens finger för vad som händer den dagen bidragssystemet upphör. Kanske måste vi alla direkt eller indirekt hjälpa till att bevara dessa vackra byggnadsverk. Det är både de och våra arbetsamma förfäder väl värda. Med en levande landsbygd finns det mycket goda möjligheter

EU-flagga

© Stenhistoria.nu 2011-12
Design & Produktion Andreas Hügard / Göinge Utbildningscenter
Login